Johnnylisbo Avatar

Các bài tham dự của Johnnylisbo

Cho cuộc thi Design a Logo for KOOEY

 1. Á quân
  số bài thi 99
  Bài tham dự #99 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for KOOEY
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 98
  Bài tham dự #98 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for KOOEY
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 97
  Bài tham dự #97 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for KOOEY
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 62
  Bài tham dự #62 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for KOOEY
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 57
  Bài tham dự #57 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for KOOEY
  Bị từ chối
  1 Thích