pallab938 Avatar

Các bài tham dự của pallab938

Cho cuộc thi Design a Logo for KOOEY

 1. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for KOOEY
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for KOOEY
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for KOOEY
  Bị từ chối
  1 Thích