Freelancer: designscity
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

logo design

sir check now my new design with new concept ... i hope you like it

Bài tham dự cuộc thi #86 cho Design a Logo for Kevin Harkema Filmproducties
Bài tham dự #86

Bảng thông báo công khai

  • designscity
    designscity
    • cách đây 5 năm

    hello sir... i'm waiting your reply... open for any modification

    • cách đây 5 năm