omenarianda Avatar

Các bài tham dự của omenarianda

Cho cuộc thi Design a Logo for "Konturra"

 1. Á quân
  số bài thi 149
  Bài tham dự #149 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Konturra"
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 107
  Bài tham dự #107 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Konturra"
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 106
  Bài tham dự #106 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Konturra"
  Bị từ chối
  1 Thích