timwilliam2009 Avatar

Các bài tham dự của timwilliam2009

Cho cuộc thi Design a Logo for "Konturra"

 1. Á quân
  số bài thi 113
  Bài tham dự #113 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Konturra"
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 105
  Bài tham dự #105 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Konturra"
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 104
  Bài tham dự #104 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Konturra"
  Bị từ chối
  1 Thích