1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Landscaping company, garden design company
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Landscaping company, garden design company
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Landscaping company, garden design company
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Landscaping company, garden design company
  0 Thích