1. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Graphic Design Bài thi #5 cho Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 152
  Bài tham dự #152 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Bị từ chối
  0 Thích