1. Á quân
  số bài thi 126
  Bài tham dự #126 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Graphic Design Bài thi #126 cho Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 154
  Bài tham dự #154 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Graphic Design Bài thi #154 cho Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Bị từ chối
  0 Thích