1. Á quân
  số bài thi 56
  Bài tham dự #56 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 156
  Bài tham dự #156 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Graphic Design Bài thi #156 cho Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Graphic Design Bài thi #156 cho Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Bị từ chối
  1 Thích