1. Á quân
  số bài thi 132
  Bài tham dự #132 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Bị từ chối
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 153
  Bài tham dự #153 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Bị từ chối
  2 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 140
  Bài tham dự #140 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Graphic Design Bài thi #140 cho Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Graphic Design Bài thi #140 cho Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Graphic Design Bài thi #140 cho Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Bị từ chối
  2 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 131
  Bài tham dự #131 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 130
  Bài tham dự #130 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Bị từ chối
  1 Thích