1. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Bị từ chối
  0 Thích