ibed05 Avatar

Các bài tham dự của ibed05

Cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio

 1. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 133
  Bài tham dự #133 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Bị từ chối
  0 Thích