1. Á quân
  số bài thi 85
  Bài tham dự #85 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Graphic Design Bài thi #85 cho Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Graphic Design Bài thi #85 cho Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Bị từ chối
  0 Thích