1. Á quân
  số bài thi 160
  Bài tham dự #160 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Graphic Design Bài thi #160 cho Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Graphic Design Bài thi #160 cho Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Bị từ chối
  0 Thích