1. Á quân
  số bài thi 129
  Bài tham dự #129 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Graphic Design Bài thi #129 cho Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 127
  Bài tham dự #127 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Graphic Design Bài thi #127 cho Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Bị từ chối
  0 Thích