1. Á quân
  số bài thi 96
  Bài tham dự #96 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 84
  Bài tham dự #84 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Graphic Design Bài thi #84 cho Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Graphic Design Bài thi #84 cho Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 52
  Bài tham dự #52 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for LivinLIveStudios Musical Recording Studio
  Bị từ chối
  0 Thích