1. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Logo w/ Concept REDESIGN and ANIMATION PROJECT.
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Logo w/ Concept REDESIGN and ANIMATION PROJECT.
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 61
  Bài tham dự #61 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Logo w/ Concept REDESIGN and ANIMATION PROJECT.
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 60
  Bài tham dự #60 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Logo w/ Concept REDESIGN and ANIMATION PROJECT.
  1 Thích