Freelancer: Rguerra23
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

The Relentless Pursuit Logo

In this graphic proposal the elegance and tough at the same time.

Bài tham dự cuộc thi #47 cho Design a Logo for Me
Bài tham dự #47

Bảng thông báo công khai

 • deandino
  deandino
  • cách đây 3 năm

  rGUERRA talking to rodrigoGUERRA!! LOL!!! And I thought I've seen everything :D :D

  • cách đây 3 năm
 • Rguerra23
  Rguerra23
  • cách đây 3 năm

  Thank you, Rodrigo!!

  • cách đây 3 năm
 • RodrigoGuerra95
  RodrigoGuerra95
  • cách đây 3 năm

  Wow! The best one I've seen so far

  • cách đây 3 năm