himel302 Avatar

Các bài tham dự của himel302

Cho cuộc thi Design a Logo for Modern Mining Company

 1. Á quân
  số bài thi 109
  Bài tham dự #109 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Modern Mining Company
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 108
  Bài tham dự #108 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Modern Mining Company
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 107
  Bài tham dự #107 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Modern Mining Company
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 110
  Bài tham dự #110 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Modern Mining Company
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 111
  Bài tham dự #111 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Modern Mining Company
  Bị từ chối
  0 Thích