stanbaker Avatar

Các bài tham dự của stanbaker

Cho cuộc thi Design a Logo for Modern Mining Company

 1. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Modern Mining Company
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Modern Mining Company
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Modern Mining Company
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Modern Mining Company
  Đã rút