Bảng thông báo công khai

  • giftware
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 8 năm

    Hello, Congratulations, we would like to have this logo also on a white background with high res JPEG, TIF and PDF Files. Best regards, Ian

    • cách đây 8 năm