Freelancer: brandbureau
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Revamp of M2M logo

Added honeycomb and smaller graphics for better proportion

Bài tham dự cuộc thi #34 cho Design a Logo for Modernize 2 Maximize
Bài tham dự #34

Bảng thông báo công khai

 • rydersuccess
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 5 năm

  Could you show me some more examples of the M2M? I love the Modernize 2 Maximize text and colors. Looks awesome!

  • cách đây 5 năm
  1. brandbureau
   brandbureau
   • cách đây 5 năm

   Absolutely. Do you have a vision in mind? Shapes, abstracts, etc?

   • cách đây 5 năm
  2. brandbureau
   brandbureau
   • cách đây 5 năm

   Additional graphic with text at 36.

   • cách đây 5 năm