yogi25 Avatar

Các bài tham dự của yogi25

Cho cuộc thi Design a Logo for Music Website

 1. Á quân
  số bài thi 53
  Bài tham dự #53 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Music Website
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 52
  Bài tham dự #52 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Music Website
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Music Website
  1 Thích