Freelancer: elcnozdmr
Chia sẻ:
Báo cáo lượt tham dự

KRC computer logo design

KRC computer logo & branding

Bài tham dự cuộc thi #32 cho Design a Logo for My company
Bài tham dự #32

Bảng thông tin công khai

 • cuteping
  Người tổ chức Cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  Can you change front of K and R a little bit I like this

  • cách đây 3 năm
 • cuteping
  Người tổ chức Cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  Like concept but Don't like Big front of K and R

  • cách đây 3 năm