markmael Avatar

Các bài tham dự của markmael

Cho cuộc thi Design a Logo for New Business

 1. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for New Business
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for New Business
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for New Business
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for New Business
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for New Business
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for New Business
  Bị từ chối
  1 Thích