Freelancer: magepana
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo

Check this design sir, If there's any changes to be done please let me know. I am here for work with you. Thank you.

Bài tham dự cuộc thi #24 cho Design a Logo for New Company
Bài tham dự #24

Bảng thông báo công khai

  • magepana
    magepana
    • cách đây 3 năm

    Clean design for your company identity.

    • cách đây 3 năm