CarolusJet Avatar

Các bài tham dự của CarolusJet

Cho cuộc thi Design a Logo for New Product

 1. Á quân
  số bài thi 169
  Bài tham dự #169 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for New Product
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 170
  Bài tham dự #170 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for New Product
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 168
  Bài tham dự #168 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for New Product
  Graphic Design Bài thi #168 cho Design a Logo for New Product
  Bị từ chối
  0 Thích