Freelancer: cbertti
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo for Twurll

Simple, clean and professional logo design. Hope you like it!


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    155
                   cho                     Design a Logo for New Product
Bài tham dự #155

Bảng thông báo công khai

 • HiddenTalents
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 6 năm

  Nice colours and fonts, can you make the 'U" look more like a phone?

  • cách đây 6 năm
  1. cbertti
   cbertti
   • cách đây 6 năm

   Please check:

   https://drive.google.com/?tab=wo&authuser=0#folders/0BxJQX-oQF5DDNy1mQ3JwNlFEZ00

   • cách đây 6 năm
  2. cbertti
   cbertti
   • cách đây 6 năm

   Sorry: https://docs.google.com/file/d/0BxJQX-oQF5DDaFo0SHFkYklxTVU/edit

   • cách đây 6 năm