Dayna2 Avatar

Các bài tham dự của Dayna2

Cho cuộc thi Design a Logo for New Record Label

  1. Á quân
    số bài thi 29
    Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for New Record Label
    Đã rút