Ricardo001 Avatar

Các bài tham dự của Ricardo001

Cho cuộc thi Design a Logo for New Record Label

 1. Á quân
  số bài thi 74
  Bài tham dự #74 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for New Record Label
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 73
  Bài tham dự #73 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for New Record Label
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 72
  Bài tham dự #72 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for New Record Label
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 71
  Bài tham dự #71 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for New Record Label
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 67
  Bài tham dự #67 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for New Record Label
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 66
  Bài tham dự #66 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for New Record Label
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 65
  Bài tham dự #65 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for New Record Label
  0 Thích