hup Avatar

Các bài tham dự của hup

Cho cuộc thi Design a Logo for New Record Label

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 55
  Bài tham dự #55 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for New Record Label
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 69
  Bài tham dự #69 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for New Record Label
  3 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 68
  Bài tham dự #68 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for New Record Label
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 64
  Bài tham dự #64 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for New Record Label
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 63
  Bài tham dự #63 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for New Record Label
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 51
  Bài tham dự #51 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for New Record Label
  2 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 54
  Bài tham dự #54 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for New Record Label
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for New Record Label
  2 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for New Record Label
  7 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 43
  Bài tham dự #43 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for New Record Label
  1 Thích