pikopekok Avatar

Các bài tham dự của pikopekok

Cho cuộc thi Design a Logo for New Record Label

 1. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for New Record Label
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 44
  Bài tham dự #44 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for New Record Label
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for New Record Label
  0 Thích