rikotan90 Avatar

Các bài tham dự của rikotan90

Cho cuộc thi Design a Logo for New Record Label

 1. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for New Record Label
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for New Record Label
  0 Thích