rssl Avatar

Các bài tham dự của rssl

Cho cuộc thi Design a Logo for New Record Label

  1. Á quân
    số bài thi 17
    Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for New Record Label
    Graphic Design Bài thi #17 cho Design a Logo for New Record Label
    1 Thích