yancydionne Avatar

Các bài tham dự của yancydionne

Cho cuộc thi Design a Logo for New Record Label

  1. Á quân
    số bài thi 75
    Bài tham dự #75 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for New Record Label
    Bị từ chối
    0 Thích