mohaegy Avatar

Các bài tham dự của mohaegy

Cho cuộc thi Design a Logo for Nimitz

 1. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Nimitz
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 47
  Bài tham dự #47 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Nimitz
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Nimitz
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Nimitz
  Bị từ chối
  0 Thích