Bảng thông báo công khai

 • DudungWahid
  DudungWahid
  • cách đây 3 năm

  ok, sir.. i will make it

  • cách đây 3 năm
 • redskins43
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  this is ok but you didnt use the font style with the downward triangles....perhaps do that for the name ....Ali'i Seafood Company

  • cách đây 3 năm
 • DudungWahid
  DudungWahid
  • cách đây 3 năm

  Please your feedback, sir... thank you so much

  • cách đây 3 năm