cha5e Avatar

Các bài tham dự của cha5e

Cho cuộc thi Design a Logo for Onestop Clothing & Embroidery

 1. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Onestop Clothing & Embroidery
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Onestop Clothing & Embroidery
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Onestop Clothing & Embroidery
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Onestop Clothing & Embroidery
  0 Thích