Bảng thông báo công khai

 • attilamuinsky
  attilamuinsky
  • cách đây 3 năm

  100% original idea not copy :)

  • cách đây 3 năm
 • attilamuinsky
  attilamuinsky
  • cách đây 3 năm

  but i dont wanted too abstract P letter so i created this

  • cách đây 3 năm
 • attilamuinsky
  attilamuinsky
  • cách đây 3 năm

  i have desktop pc with big turn on button

  • cách đây 3 năm
 • jonahpcpartsca
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  I would like to know the inspiration behind your design,

  • cách đây 3 năm