Artimization Avatar

Các bài tham dự của Artimization

Cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com

 1. Á quân
  số bài thi 145
  Bài tham dự #145 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Graphic Design Bài thi #145 cho Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 146
  Bài tham dự #146 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 47
  Bài tham dự #47 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 144
  Bài tham dự #144 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Đã rút