MagicalDesigner Avatar

Các bài tham dự của MagicalDesigner

Cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com

 1. Á quân
  số bài thi 184
  Bài tham dự #184 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 174
  Bài tham dự #174 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 78
  Bài tham dự #78 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 77
  Bài tham dự #77 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 60
  Bài tham dự #60 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 149
  Bài tham dự #149 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  1 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 143
  Bài tham dự #143 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 142
  Bài tham dự #142 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  1 Thích