Steeleris Avatar

Các bài tham dự của Steeleris

Cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com

 1. Á quân
  số bài thi 132
  Bài tham dự #132 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 131
  Bài tham dự #131 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  0 Thích