ajdezignz Avatar

Các bài tham dự của ajdezignz

Cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com

 1. Á quân
  số bài thi 49
  Bài tham dự #49 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 48
  Bài tham dự #48 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 52
  Bài tham dự #52 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 50
  Bài tham dự #50 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  1 Thích