andagrounn Avatar

Các bài tham dự của andagrounn

Cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com

 1. Á quân
  số bài thi 229
  Bài tham dự #229 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 65
  Bài tham dự #65 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  1 Thích