carlmolina Avatar

Các bài tham dự của carlmolina

Cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com

 1. Á quân
  số bài thi 180
  Bài tham dự #180 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 110
  Bài tham dự #110 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 181
  Bài tham dự #181 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  0 Thích