jramos Avatar

Các bài tham dự của jramos

Cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com

 1. Á quân
  số bài thi 103
  Bài tham dự #103 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  1 Thích