mahersinjary22 Avatar

Các bài tham dự của mahersinjary22

Cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 98
  Bài tham dự #98 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Graphic Design Bài thi #98 cho Design a Logo for PODDVR.com
  Graphic Design Bài thi #98 cho Design a Logo for PODDVR.com
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 68
  Bài tham dự #68 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 99
  Bài tham dự #99 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Graphic Design Bài thi #99 cho Design a Logo for PODDVR.com
  Graphic Design Bài thi #99 cho Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 69
  Bài tham dự #69 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 106
  Bài tham dự #106 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  1 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 67
  Bài tham dự #67 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Graphic Design Bài thi #10 cho Design a Logo for PODDVR.com
  Graphic Design Bài thi #10 cho Design a Logo for PODDVR.com
  Graphic Design Bài thi #10 cho Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  0 Thích