1. Á quân
  số bài thi 106
  Bài tham dự #106 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Paytrieval (Timesheet entering and Payslip checking app)
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 85
  Bài tham dự #85 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Paytrieval (Timesheet entering and Payslip checking app)
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 105
  Bài tham dự #105 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Paytrieval (Timesheet entering and Payslip checking app)
  Đã rút