1. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Paytrieval (Timesheet entering and Payslip checking app)
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 44
  Bài tham dự #44 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Paytrieval (Timesheet entering and Payslip checking app)
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Paytrieval (Timesheet entering and Payslip checking app)
  0 Thích