Jevangood Avatar

Các bài tham dự của Jevangood

Cho cuộc thi Design a Logo for "Pelican Music"

 1. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Pelican Music"
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Pelican Music"
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 41
  Bài tham dự #41 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Pelican Music"
  0 Thích